Spring til indholdet
Læs mere om vores forholdsregler for COVID-19 og tandlægebesøg her!

Vi er specialister i implantaterVi bruger altid de bedste materialer

Tandlæge

Priseksempel på behandling

10.377 DKK

En typisk behandling udgør ofte:

  • Forundersøgelse
  • Panoramarøntgen
  • Bedøvelse
  • Implantat
  • Healing abutment
Bestil tid online Se komplet prisliste

Specialiseret i implantater

Tandlægerne på Frederiksberg har specialiseret sig i implantatbehandling og fungerer som henvisningspraksis for andre tandlæger. Vi benytter de bedste implantater på markedet, samme mærke som bruges af Rigshospitalets kæbekirurger. På trods af dette forsøger vi at holde priserne billige på implantatbehandling.

Skal du have lavet et implantat? Så bestil en tid her.

Bestil tid til implantatbehandling

Høj kvalitet til lave priser

Se komplet prisliste

Tryg og smertefri behandling

Mere om os

Vi har lørdagsåbent

Bestil en tid

Hvad er et implantat?

Tandimplantater kan indsættes i kæbeknoglen og tjene som erstatning for én eller flere tænder. Alternativt kan tandimplantater bruges til at fæstne en aftagelig protese ved hjælp af et særligt kliklåse-system, som gør, at protesen sidder helt fast. Der kan også laves en fuldbro, som erstatter en hel tandbue. En fuldbro sidder på 5-6 implantater.

Selve implantatet fungerer i virkeligheden blot som en kunstig rod, der skrues ned i kæbeknoglen. 3-6 måneder efter indsættelse af implantatet er dette helet op og må herefter belastes. I praksis vil dette sige, at implantatet nu har den fornødne styrke, og at man herefter kan påsætte en krone, bro eller klik-lås oven på implantatet.

Tandimplantatet er udformet i grundstoffet titanium, som er et metal, som kroppen udviser særlig god biokompatibilitet overfor, hvorfor implantatet ikke senere afstødes men derimod integreres i kæbens knogle. Tandimplantatet har en ru overflade, hvilket giver en mikrooverflade, som bidrager yderligere til knogleindvækst og god integration.

Hvordan ser et implantat ud?

Dental Implantat

Den nederste del af implantatet er besat med gevind, hvilket gør det muligt for implantatet at skrue sig fast i knoglen, og dette bidrager til den ønskede første stabilitet (primær stabilitet). Denne stabilitet er afgørende for implantatets overlevelse og senere integration i kæbeknoglen, så det ikke mistes.
Ser man direkte ned i implantatet, ses en indvendig skruegang, som muliggør påskruning af forskellige applikationer. Dette kan være en opbygning (abutment), ovenpå hvilken en krone, bro eller tryklås kan påsættes.

Implantat 1

Statistik og prognoser

En implantatbehandling er en meget forudsigelig og sikker behandling, hvor man ser en særdeles høj overlevelsesrate. Det vil sige, at kun en forsvindende lille del af implantater mistes. Den hyppigste årsag til, at et tandimplantat mistes, er, at de behandlede patienter udvikler paradentose (paradentose) omkring implantatet. Dette kaldes periimplantitis og forårsages af aggressive bakteriearter, der trænger ned under tandkødsranden og får knoglen omkring implantatet til langsomt at forsvinde. Tab af implantater ses hyppigst hos storrygere.

Set på en 10-årig periode er (ca. 97 %) af de indsatte implantater, der tjener som erstatning for én enkelt tand, stadig i funktion.

En optimal mundhygiejne og grundig rengøring omkring implantatet kan være kraftigt medvirkende til forbedring af overlevelsen af et tandimplantat.

Hvorfor et implantat i stedet for en bro?

Når en tand mistes, står man som patient over for valget; hvordan skal denne tand erstattes, og skal tanden overhovedet erstattes? Tit står valget for tanderstatning mellem enten en bro eller et implantat. Der ses stadig færre patienter, der ønsker at erstatte mistede tænder med aftagelige proteser.

Hvornår vil man vælge henholdsvist et implantat eller en bro?

For at det overhovedet er en mulighed at lave en bro, skal man som minimum have 2 nabotænder, som broen kan hænges op på. Derfor vil man aldrig kunne erstatte den bageste tand i tandrækken med en bro, da man vil komme til at mangle en bropille til at kunne sætte broen på bagtil. Derfor vil man her altid vælge at erstatte en eventuel tand med et implantat, hvis patienten ikke ønsker at undvære tanden.

Implantatunderstøttet bro
Implantater
Implantatunderstøttet fuldkæbe bro - den til højre er udført af tandlæge Søren Sehested

Et implantat vil man stort set kunne isætte alle steder i tandrækken, såfremt der er nok knogle til at kunne sætte det op i. Mangler der knogle, vil man i mange tilfælde kunne lave en knogleopbygning, hvorefter man senere vil kunne indsætte et implantat.

Ligeledes vælger tandlægen oftere en implantatløsning, hvis nabotænderne til den mistede tand er intakte. Dette skyldes, at man ved denne behandlingsform ikke involverer nabotænderne, hvilket er tilfældet i en bro-løsning.

Derimod er der hyppigere tendens til at vælge at behandle et tandtab med en bro, såfremt nabotænderne er destruerede og/eller forsynede med store fyldninger. Dette gør man, da nabotænderne her vil nyde gavn af at få en omsluttende kronerestaurering i form af en bro.
Ligeledes vil en broløsning også favoriseres, hvis der ikke er tilstrækkelig med kæbeknogle til at kunne indsætte et implantat, og en eventuel knogleopbygning vil være umulig eller meget vanskelig at udføre.

Behandlingsforløbet med et implantat

Efter forundersøgelse med røntgenoptagelse til behandlingsplanlægning og efterfølgende samtale med tandlægen, fastsættes et tidspunkt for operation til indsættelse af implantatet.
Til forundersøgelsen udleveres en recept på et antibiotikum (Penicillin), som skal indtages 2 timer inden operationen.

Inden operationen

Inden operation vil tandlægen lægge en effektiv og smertefri bedøvelse. Herefter skal patienten skylle munden 2 gange i 1 minut med klorhexidin.
Herefter skal klinikken dækkes sterilt op, så risikoen for infektion minimeres. Patienten får hue på og dækkes af med et sterilt grønt klæde. Tandlægen og klinikpersonalet har sterile kåber, hue, handsker, briller og mundbind på. Det kan som patient se lidt voldsomt ud, men man skal huske på, at denne særlige foranstaltning kun tjener det formål at sikre en så optimal opheling som muligt.

Selve operationen

Når alt er gjort klart, påbegyndes selve operationen. Tandlægen lægger et fint lille snit og skubber herefter tandkødet til side, så knoglen er blottet i et lille felt. Herefter bores der med ca. 4 forskellige bor ned i kæbeknoglen alle med den rette længde og med varierende diameter.

Nu kan implantatet skrues ned i kæbeknoglen og den mindre diameter af forudboringen sikrer, at implantatet får den ønskede øjeblikkelige stabilitet (primær stabilitet), hvilket vil sige, at det sidder fast i knoglen og dermed fixeres. Denne ubevægelighed er vigtig for succesraten af implantatoperationen.

Når implantatet er skruet på plads med en bestemt kraft, og implantatkraven er i niveau med den øvrige knogle, lukkes implantatet ved, at en lille dækskrue skrues ned i implantatets indre skruegang.

Herefter skylles det lille operationsfelt, og der lægges nogle få sting, som skal sikre en god heling af slimhinden hen over implantatet.

Efter operationen

Efter operationen gives af tandlægen en grundig vejledning til patienten om, hvordan man skal forholde sig efter operationen, og om hvordan der skal holdes rent i mundhulen. Der medgives smertestillende medicin samt klorhexidin, som patienten skal skylle med 2 gange dagligt i minimum i én uge.

Forløbet efter en implantatbehandling er kun meget sjældent præget af smerter. Der kan være en fornemmelse af, at det spænder lidt i regionen, hvilket fortager sig efter kun ganske få dage. For at opnå optimale forhold for opheling af det opererede område, er det vigtigt at have en god mundhygiejne for at minimere mængden af bakterier.
Der skal skylles morgen og aften med klorhexidin, og det øvrige tandsæt må børstes med en ny almindelig tandbørste uden brug af tandpasta, da denne hæmmer den antibakterielle effekt af klorhexidin.

Cirka én uge efter operation med implantatindsættelse skal stingene fjernes og helingen kontrolleres. Generelt kan man sige, at et implantat heler op i løbet af cirka 3 måneder i underkæben og 6 måneder i overkæben, førend en krone må påsættes implantatet.

Når ophelingsperioden er overstået, indkaldes patienten til en ny og meget lille operation, hvor der lukkes op til implantatet, som jo nu er dækket med slimhinde. Dækskruen, som dækker den indre skruegang, fjernes, og der skrues nu en “tandkødsformer” (healing abutment) ned i implantatet. Tandkødsformeren er en metalcylinder, som strækker sig fra implantatet og ud igennem slimhinden. Denne har til formål at give tandkødet en optimal form, så den nye tandkrone får noget tandkød, som slutter flot og tæt til porcelænskronen.

14 dage senere kan tandkødsformeren skrues smertefrit af, og nu kan der tages aftryk til den nye krone. Aftrykkene tages i skeer, som fyldes med et blødt formbart materiale, som i løbet af ganske kort tid hærder og bliver hårdt. Der tages aftryk af begge kæber. Disse aftryk sendes af tandlægen til en tandtekniker, som 7-14 dage senere har en krone eller bro klar.

Når tandlægen har modtaget kronen eller broen, skrues der først en opbygning (abutment) ned i implantatets indre skruegang. Denne opbygning har en stub-form, som tandkronen skal sidde på. Kronen kan enten skrues fast til opbygningen eller cementeres fast. Efter at kronen eller broen er fæstnet til implantatet og opbygningen, kan tanden bruges, som var det patientens egne.

Vi er lukket. Vi åbner igen mandag kl. 08:00

Se alle åbningstider

Kontakt os på +4538879919

Bestil tid
Implantat (enkelt-implantat) 1
Implantat (enkelt-implantat) 2
Integration af et enkelt implantat

Læs hvad vores patienter synes om os