Spring til indholdet
Vores telefon har åbent mandag til torsdag kl. 07:15-16:30, fredag 7:15-14:30 og lørdag 07:45-14:00.

Tilskud til tandplejeLæs her om, hvornår du kan få tilskud

Høj kvalitet til fair priser

Se komplet prisliste

Tryg og smertefri behandling

Mere om os

Vi har lørdagsåbent

Bestil en tid

Der findes 3 forskellige former for tilskud fra det offentlige til tandbehandling:

  • Generelle
  • Økonomiske
  • Sygdomsbetingede

Der ydes helt automatisk tilskud til alle efter sundhedsloven, når man går til tandlæge. Der gives tilskud til de basale ydelser som undersøgelse, tandrensning, fyldninger, rodbehandlinger og tandudtrækninger. Du kan se på din regning, hvor meget du har fået i tilskud. Tilskuddet er fratrukket den pris, som du får oplyst hos tandlægen – og det er således din egenbetaling, du får oplyst. Der ydes højere tilskud til voksne under 25 år til undersøgelse samt tandrensning. Det er generelt ligeledes billigere at gå regelmæssigt til tandlæge.
Hvis du er førtidspensionist, folkepensionist eller kontanthjælpsmodtager, kan du få hjælp til tandbehandlingen. Hvor meget man er berettiget til, afhænger af ens økonomi. Man kan ligeledes ved stort behandlingsbehov få hjælp med en engangsydelse, hvis det bliver vurderet, at man ikke selv har råd til behandlingen.

Folkepensionist

Som folkepensionist kan man få dækket sine udgifter til de ydelser, der gives sygesikringstilskud til – såsom tandrensning, rodbehandlinger og fyldninger. Man får dækket sine udgifter med den tilskudsprocent, der er anført på sit helbredskort. Har man ingen formue eller lignende, vil denne procent typisk være 85%. Ved andre behandlinger kan der i visse tilfælde ansøges om tilskud til dette. Om man er berettiget eller ej, kommer an på ens formue, eventuelle indkomst samt ægtefælle. Beslutter kommunen, eksempelvis, at give tilskud til en fyldning, og man har ansøgt om en krone, må man gerne bruge dette tilskud og selv betale differencen mellem fyldning og krone.

Førtidspensionist

Er man tilkendt sin førtidspension før 1. januar 2003, har man ret til almindelige tandlægeydelser ved fremvisning af sit helbredskort. Ved andre behandlinger skal tandlægen sende en ansøgning til kommunen. Typisk vil man kunne opnå tilskud på 85%. Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af din økonomi, og det er en beregning kommunen fortager.
Er man tilkendt pension efter 1. januar 2003, har man mulighed for at ansøge efter bistandsloven. Altså efter de samme regler, som hvis man er på kontanthjælp.

Kontanthjælpsmodtager

I visse tilfælde kan der ydes hjælp fra det offentlige til tandbehandling, hvis man økonomisk ikke selv har mulighed for at betale. Behandlingen skal være helbredsmæssigt nødvendig, og der ydes kun hjælp til den billigste, faglige forsvarlige løsning. Dette betyder, at man skal have udført den behandling, som de beslutter at yde tilskud til, og man kan ikke, som hvis man er pensionist, betale differencen op til en anden behandling. Man skal ansøge kommunen om hjælp inden man påbegynder en behandling, da de ellers ikke dækker. Om du er berettiget til tilskud, kommer an på din og din eventuelle samlevers økonomi. Vi anbefaler dig at tage kontakt til din sagsbehandler og høre om dine muligheder. Ligesom vi  her på klinikken selfølgelig altid er behjælpelige med at hjælpe dig med at ansøge.

Tandskader

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt ringer og bestiller en tid hos tandlægen, hvis du kommer til skade med dine tænder. Nogle skader kræver hurtig behandling for bedste resultat. Ved skader uden for tandlægens almindelige åbningstid, anbefaler vi, at du tager til tandlægevagten. Hvis der er tale om større skader, anbefaler vi at søge behandling på nærmeste skadestue.

Privat Ulykkesforsikring med tandskadedækning

Der findes forskellige muligheder for økonomisk hjælp ved tandskader. En af dem er, hvis man har en privat ulykkesforsikring med tandskadedækning.
Hvis man har en ulykkesforsikring, som dækker tandskader, kan man gøre brug af denne, hvis man kommer til skade med sine tænder. De fleste forsikringsselskaber dækker ikke tyggeskader, altså skader opstået under tygning, og skader opstået efter ”farlig sport” – som eksempelvis boksning.
Får du en tandskade, ringer du til dit forsikringsselskab og melder skaden samt tager til tandlægen, som laver en skadeanmeldelse/tandlægeerklæring til dit forsikringsselskab. I mange tilfælde vil det samtidig være nødvendigt at fortage en akutbehandling af tandskaden.
Hvor mange procent af regningen man får dækket efter en tandskade, er noget forsikringsselskabet vurderer individuelt fra sag til sag. De ser blandt andet på tandens tilstand før skaden. Som udgangspunkt dækker de fleste forsikringsselskaber 100% på en sund tand, hvorimod procentdelen ofte er væsentligt nedskrevet, hvis man kommer til skade med tænder, der i forvejen er svækket. Svækkede tænder kan blandt andet være tænder, hvor der i forvejen var slid, hvis de er rodbehandlede eller ved parodontose.

Tandskadedækning fra det offentlige

Skader som følge af Sygdom
Patienter som har fået strålebehandling i hoved-hals regionen eller har modtaget kemoterapi, får ofte som følge heraf problemer med sine tænder. I disse tilfælde kan man gå ind og ansøge regionen om dækning til de følgeskader, som opstår. Ligeledes, hvis du har Sjögrens syndrom, giver det offentlige tilskud til de tandproblemer, der kan relateres til sygdommen. Man skal have tydelige og dokumenterede tandproblemer, som følge af sin sygdom eller behandling. Er man berettiget til hjælp under sundhedslovens §166 kan egenbetalingen (2010) maksimalt udgøre 1600 kr. årligt.

Skader som følge af ulykker
Nogle større behandlinger, som er påkrævet efter en tandskade, er dækket af det offentlige (§135). Får du en tandskade, som følge af en ulykke, uden at være dækket af en privat tandforsikring, kan man i nogen tilfælde, ved større skader, ansøge kommunen om dækning. Om man er berettiget til hjælp, afhænger af tandskaden og er således ikke indkomstbestemt. De ting man kan få hjælp til, er de såkaldte hjælpemidler såsom proteser, kroner og broer. Tilskud til alm. tandbehandling fra private ordninger.

Sygeforsikringen Danmark

Der gives også tilskud til alm. tandbehandling igennem private ordninger. Sygeforsikringen Danmark er en privat sygeforsikring, som yder tilskud til en lang række behandlinger, herunder tandbehandling. Ønsker du yderligere information, kan du kontakte klinikken eller se mere på Sygeforsikring danmarks egen hjemmeside, hvor du også kan søge om medlemskab. Da Sygeforsikringen Danmark løbende ændrer i deres tilskud, vil vi anbefale dig at se de aktuelle ydelser på: www.sygesikring.dk.

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring er en tandforsikring, som dækker alle former for tandbehandling. De dækker op til 40.000,- pr. år. Man kan tegne sin forsikring, så den dækker mellem 60-80%. Når man ansøger om medlemskab, skal tandlægen lave en såkaldt tandstatus over dine tænder, som giver baggrund for, hvor meget Dansk Tandforsikring kan tilbyde at forsikre. Generelt vil svækkede tænder ikke kunne dækkes. Man får ligeledes heller ikke dækning ved tandskader eller ved kosmetisk tandpleje. Ønsker du at læse mere eller ansøge, se venligst mere på Dansk tandforsikrings egen hjemmeside www.dansktandforsikring.dk.

Læs hvad vores patienter synes om os