Spring til indholdet
Vores telefon har åbent mandag til torsdag kl. 07:15-16:30, fredag 7:15-14:30 og lørdag 07:45-14:00.

Det slidte tandsæt

Det slidte tandsæt

 

Hvorfor opstår der slid af tandsættet?

Der kan være flere årsager til, at vores tænder bliver slidt. Man skelner mellem normalt alderssvarende slid og slid, der opstår hurtigere og tidligere end det alderssvarende slid. Det alderssvarende slid er forårsaget af normal funktion gennem livet og kræver kun sjældent behandling, hvorimod sidstnævnte ofte kræver behandling.

  • Slid af tænder på grund af tænderskæren eller tandpres kaldes attrition. Graden af slid afhænger af, hvor meget man skærer tænder. Tandskæren kan afhjælpes ved brug af bideskinne.
  • Slid af tænder, som skyldes kemisk påvirkning (syreskader) kaldes erosion. De hyppigste årsager til erosion er hyppigt indtag af syreholdige drikke eller påvirkning som følge af mavesyre. Over tid opløses tandens beskyttende emalje og blotlægger den indre del af tanden (dentinen).
  • Slid, som skyldes mekanisk påvirkning (f.eks for hård tandbørstning eller overdrevent brug af tandstikker), kaldes abrasion.

Nogle gange kan slid også skyldes, at funktionen ikke er hensigtsmæssig. Et eksempel på det kan være, at tænderne står på en sådan måde, at man slider mere på tænderne end normalt som følge af en forkert tandstilling.

Tænder består af et ydre beskyttende lag – emalje. Emalje er det hårdeste væv i kroppen. Slid igennem emalje tager typisk noget tid. Når der først er slidt igennem emaljen, og det underliggende blødere tandvæv bliver synligt, vil slid ske med en væsentlig større hastighed.

Hvorfor er tandslid et problem?

Tandslid ødelægger tænderne. I starten vil tandslid sjældent være forbundet med store gener da slid igennem emaljen sker langsomt. Derefter vil slid ske hurtigere. Typisk vil man først lægge mærke til problemet, når der er tænder, der begynder at knække, og/eller isninger opstår.

Senere kan generne udvikle sig og medføre forkortede tænder, evt. symptomer fra muskler eller kæbeled samt ændret tandstilling – ultimativt med tab af tænder til følge.

Hør vores tandlæge fortælle, hvordan vi behandler det slidte tandsæt

Hvordan ser slid af tænder ud?

Hvordan behandler man det slidte tandsæt?

Behandling af slid afhænger af graden og årsagen. Simplere behandling kan være små plastfyldninger i kombination med en bideskinne, som man sover med om natten. Stoppe et evt. stort indtag af sure drikke og madvarer, få behandlet et eventuelt problem med mavesyre eller instruktion i korrekt brug af tandbørstning/tandstikker, hvis disse bruges for hårdt eller for meget.

Hvis sliddet er udtalt, og der er slidt meget af tænderne, kan en genopbygning af tandsættet blive nødvendigt. Dette er en større behandling og kræver en individuel behandlingsplan. Man ønsker at bevare så meget tand som muligt, og derfor er behandling med plast eller en kombination med kroner og plast ofte en god løsning.

Kontakt os her

Behandlingsforløb

Typisk vil du blive set til en konsultation for vurdering af, hvor udtalt sliddet er, og hvad der er af muligheder for behandling. Hvis sliddet er begrænset, kan man evt. allerede ved første konsultation lave et overslag på en mulig behandling for at stoppe slid og undgå forværring.

Hvis sliddet er udtalt, kan man kort tale om muligheder for behandling, men dette vil kræve en individuel behandlingsplan, der først kan udfærdiges, når man har lavet en grundig analyse/undersøgelse af tandsættet. Man vil derfor få et overslag på, hvad prisen er for sådan en behandlingsplan.

Først når man har lavet en grundig undersøgelse/analyse, kan der udarbejdes en behandlingsplan og gives et overslag. Ønsker man at påbegynde behandling, vil man modtage et informeret samtykke hvor behandlingen gennemgås, og hvor de forskellige detaljer omkring behandlingen samt pris er beskrevet.

Vores unge patient kom til os med slidte tænder som følge af tænderskæren. Da sliddet kun var synligt på de forreste tænder, vurderede vi, at den mest skånsomme behandling var tandretning efterfulgt af opbygning af de slidte tænder med plast. Behandlingen er afsluttet med en bidskinne for at undgå fremtidigt slid på tænderne.⁠ ⁠ På klinikken samarbejder vores tandlæger med vores tandretningsteam hos BetterSmile. Det sikrer, at vi kan tilbyde vores patienter behandling i huset, hvor tandretning også indgår som en del af behandlingsplanen.
Denne patient havde et ønske om et flottere smil. Der er lavet en rekonstruktion af biddet. Den gamle bro i venstre side er lavet om, da der var slidt igennem porcelænet. Der er lavet kroner på de to bagerste tænder i overkæben højre side. De slidte tænder i fronten er behandlet med plast bortset fra den venstre fortand, som har fået en ny krone. Der er tænkt på at minimere behandling så meget som muligt, og bevare så meget af patientens egen tandsubstans som muligt. Kroner/facader kan tilføjes hvis der ønskes bedre æstetik.
Denne patient henvendte sig med ønsket om at få genopbygget sine slidte tænder. Sliddet skyldtes tænderskæren og manglende brug af bidskinne i kombination med syreskader. Han mangler to hjørnetænder og en lille kindtand i overkæben, hvilket har givet mellemrum mellem tænderne. Derudover kunne en af kindtænderne i højre side af overkæben ikke bevares. Leif ønskede hverken at få rettet sine tænder eller behandling med implantater som erstatning for de manglende tænder, men valgte i stedet en løsning med bidhævning i plast samt en bro i højre side af overkæben. Ønskes bedre æstetik i fronten er porcelænskroner nødvendige. Dette behøver man imidlertid ikke få lavet med det samme - det kan udskydes til senere i livet. I dette tilfælde ønskede patienten at vente med kroner i fronten.
Denne unge patients tænder var slidte pga. tænderskæren og neglebidning. Da sliddet kun ses på de forreste tænder, var den mest skånsomme behandling tandretning efterfulgt af opbygning af de slidte tænder med plast. Behandlingen er afsluttet med en bidskinne.

Høj kvalitet til fair priser

Se komplet prisliste

Tryg og smertefri behandling

Mere om os

Vi har lørdagsåbent

Bestil en tid