Spring til indholdet
Vores telefon har åbent mandag til torsdag kl. 07:15-16:30, fredag 7:15-14:30 og lørdag 07:45-14:00.

VisdomstænderFjernelse af visdomstænder

Pris fra

5.345 DKK

En typisk behandling udgør ofte:

 • Panorama røntgen
 • Bedøvelse
 • Amotio/operativ fjernelse af tand
Bestil tid online Se komplet prisliste

Hvad er visdomstænder?

Visdomstænder er det tredje og sidste sæt af store kindtænder, som man får sent i teenageårene eller tidligt i 20’erne. Alle fire visdomstænder er placeret som de bagerste tænder i mundhulen.

Nogle gange kan visdomstænder være et værdifuldt aktiv i munden, når de er sunde og sidder korrekt i tandbuen, men ofte hænder det, at visdomstanden bryder frem på uheldig vis og kræver fjernelse. Flere teorier tyder på, at kæben bliver mindre med menneskets evolution, hvorfor der oftere ikke er tilstrækkelig plads til visdomstændernes frembrud.

Bestil tid, hvis du skal have fjernet visdomstænder

Høj kvalitet til fair priser

Se komplet prisliste

Tryg og smertefri behandling

Mere om os

Vi har lørdagsåbent

Bestil en tid
Visdomstand

Når visdomstanden skaber problemer

Visdomstænder repræsenterer et potentielt problem, når de frembryder uheldigt – de kan ligge horisontalt, have retning mod- eller væk fra nabotanden eller være vinklet ind mod tungen eller ud mod kinden.
En forkert frembrudsretning af visdomstænderne kan medføre trangstilling eller forvolde skade på nabotænder-, kæbeknoglen eller nerverne. Visdomstænder, der frembryder i retning mod nabotanden medfører forøget risiko for caries i nabotanden, idet madrester, plak og bakterier let sætter sig fast her.

Frembrydning af visdomstænder

Visdomstænder kan være dækket helt af slimhinde og/eller af kæbeknogle eller kun delvist være frembrudt igennem tandkødet. Tænder, der forbliver delvist eller helt dækket af slimhinde eller knogle, kaldes ”retinerede” altså indfanget.

Visdomstænder, der kun delvist frembryder, tillader direkte adgang for bakterier omkring tanden og kan forårsage betændelse, som resulterer i smerter, hævelse, problemer med at åbne munden og generel påvirkning af den almene tilstand. Delvist frembrudte visdomstænder er også mere udsatte for huller i tænderne (caries) og tandkødsbetændelse. Dette skyldes den uhensigtsmæssige vinkling og placering af tanden, der vanskeliggør tandbørstning og brug af tandtråd.

Spørg din tandlæge om hvordan dine visdomstænder skal frembryde. Tandlægen tager røntgenbilleder for periodisk at kunne evaluere tilstedeværelsen og frembrudsretningen af dine visdomstænder.

Visdomstænder

Hvornår fjerner man visdomstænder?

En del visdomstænder kommer aldrig frem i munden, men bliver liggende nede i kæben. En sådan ”usynlig” visdomstand kan ligge i kæben i mange år uden at gøre skade. Imidlertid kan der af og til i al ubemærkethed opstå forskellige problemer i forbindelse med visdomstænderne. Det er derfor en god ide, jævnligt at få kontrolleret sådanne skjulte visdomstænder hos tandlægen. Ofte er der kun plads til, at en del af visdomstanden bryder frem i munden. Såfremt den delvist frembrudte visdomstand ikke gør skade, er der ingen grund til at fjerne den.

Visdomstænder skal generelt fjernes, hvis et af følgende problemer er til stede:

 • Hvis visdomstanden er svær at holde ren, og der hyppigt ses betændelse og hævelse af tandkødet.
 • Hvis der er hul i visdomstanden eller nabotanden.
 • Hvis der er fordybet tandkødslomme mellem visdomstanden og nabotanden.
 • Hvis visdomstanden ligger nede i kæben og ’gnaver’ på nabotanden.
 • Hvis der er en cyste omkring visdomstandens krone. Hvis en visdomstand er fuldt frembrudt, kan den trækkes ud som andre tænder. Er tanden kun delvist eller slet ikke frembrudt, er det nødvendigt at foretage en operation for at få den ud.

Operation af visdomstand Fjernelse af visdomstand

Hvor let en visdomstand kan fjernes afhænger af, hvordan tanden er lejret samt dens placering i kæbeknoglen. Du vil, inden tanden fjernes, i en samtale med din tandlæge kunne få en indikation på, hvor vanskelig tanden er at fjerne, så du ved, hvad du skal forvente. En visdomstand, der er fuldt frembrudt kan nemt trækkes ud som hvilken som helst anden tand. Hvis tanden er helt eller delvist under tandkødet og helt eller delvist dækket af kæbeknogle, kræver det dog et lille snit omkring tandkødet i regionen og herefter fjernelse af en del af den knogle, som dækker tanden. Typisk vil din tandlæge dele tanden i mindre stykker for at minimere den mængde knogle, der skal fjernes for at kunne få tanden ud.

Førend visdomstanden fjernes, bliver tænderne og tandkødet lokalbedøvet, så hele indgrebet foregår 100% smertefrit. I særlige tilfælde, hvor man som patient er meget angst og nervøs, er der mulighed for at kunne få noget angstdæmpende medicin. I disse tilfælde, hvor der administreres angstdæmpende medicin, kræver vi på klinikken, at der medbringes en ledsager til at følge patienten hjem.

Heling efter fjernelse af visdomstand

Efter fjernelse af din visdomstand afhænger helingsperiodens længde af sværhedsgraden af tandudtrækningen (en simpel tandudtrækning af en fuldt frembrudt tand kontra en visdomstand helt eller delvist dækket af knogle).

 

De første 24 timer

 • Blødning kan forekomme i adskillige timer efter tandudtrækning. For at kontrollere det, læg da et stykke ren og fugtig gaze over udtrækningsstedet og bid på det med et fast tryk. Hold dette tryk i ca. 45 minutter. Gentag dette, hvis det stadig sivbløder. Er der blødningen af mere voldsom karaktér, kontakt da klinikken.
 • Undgå at skylle munden og at spytte i 24 timer efter tandudtrækningen. Ligeledes frarådes det at ”suge” i såret (dette gælder også brug af sugerør eller kraftig rygning) og undgå varmt flydende såsom kaffe, the og supper. Disse aktiviteter kan alle opløse det størknede blod, og dette kan være med til at forårsage en såkaldt ”dry socket” (se under Komplikationer efter operation).
 • Ofte forekommer der hævelse af ansigtet i området, hvor tanden er blevet fjernet. For at mindske hævelsen kan der placeres is indpakket i et klæde på det hævede område i ansigtet. Der ises i 10 minutter efterfulgt af 20 minutter uden is. Gentag hvis nødvendigt i de første 24 timer efter tandudtrækning.
  • Smertestillende medicin såsom Ibuprofen/Ibumetin (NSAID) samt Panodil/Pamol og lignende er ofte tilstrækkeligt til at kunne dække smerterne. Særligt er det vigtigt at smertedække sig efter eventuel operation, da det er mest hensigtsmæssigt at forbygge smerterne.
 • Antibiotika, udskrevet på recept inden fjernelse af visdomstanden til at behandle en aktiv infektion omkring visdomstanden, bør også efter tandudtrækning tages helt færdig.
 • Mad bør begrænses til flydende kost indtil bedøvelsen er helt forsvundet. Spis da blød kost i et par dage. Undgå alkohol, hvis du tager smertestillende medicin.
 • Fortsæt med at børste dine tænder men undgå at børste direkte på nabotænderne til den fjernede visdomstand i de første 24 timer. Brug en ny tandbørste og i stedet for tandpasta brug da klorhexidin til at fugte tandbørsten. Der skal skylles morgen, middag og aften med klorhexidin. Der tages en mundfuld i munden, og det skal holdes her i minimum 1 minut. Tandpasta ophæver klorhexidins antibakterielle virkning.

Efter de første 24 timer

 • Hævelse af ansigtet i området omkring en udtrukket tand kan behandles med varme efter de første 24 timer med is. Læg et fugtigt varmt viskestykke over det hævede område i en cyklus af 20 minutter efterfulgt af 20 minutter uden varme. Gentag hvis nødvendigt.
 • Fortsæt skylningen med klorhexidin i minimum 1 uge efter tandudtrækning. Brug ikke almindelige mundskyllevæsker.
 • Sting (suturer) bør fjernes af din tandlæge efter ca. 1 uge med mindre der benyttes selvopløselige suturer.
 • Hold øje med tegn på ”dry socket” (se afsnittet om komplikationer). Denne tilstand kræver behandling af din tandlæge.
 • Fuldstændig heling sker i en periode fra nogle få uger til nogle få måneder. Dog oftest allerede indenfor 1-2 uger vil der være tilstrækkelig heling til, at det er relativt komfortabelt i den region, hvor tanden blev fjernet. Din tandlæge vil forklare dig, hvad du specifikt kan forvente.
 • Hvis smerterne fortsætter, kan du lindre med smertestillende medicin. Snak med din tandlæge omkring, hvilke præparater, der anbefales og i hvor lang en periode tandlægen vurderer det burde anvendes.

Komplikationer efter operation af visdomstand

Man kan her se to af de mere vigtige komplikationer efter fjernelse af visdomstænder

Dry Socket

Dry socket er en ikke så sjælden komplikation endda, som opstår enten på grund af, at der ikke dannes et blodkoagel (størknet blod) eller, at det dannede blodkoagel er blevet skyllet væk. Uden et blodkoagel vil helingen blive forsinket. Når det sker, opstår ”Dry socket” typisk 3-4 dage efter tandens fjernelse og er ledsaget af smerte (alt fra murende til moderat til svære smerter) og dårlig ånde. Tandlægen kan behandle dette ved at placere noget medicin i knoglen, hvor tanden er blevet trukket ud. Dette medfører normalt øjeblikkelig lindring.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser eller nedsat følelse er en uhyre sjælden forekommende komplikation. Visdomstænder i underkæben ligger over og i nær relation til nerver. Nogle gange kan disse nerver blive irriteret eller beskadiget under operationen. Resultatet er nedsat følelse i tungen, læben eller i hagen. Dette kan vare i nogle få dage, uger, måneder eller sågar være permanente.

Læs hvad vores patienter synes om os

Tandlægerne På Frederiksberg